Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
jana.simonova@umb.sk
 
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
171 
048 446 3171
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
marek.svec@umb.sk
237 
048 446 3237
JUDr. Juraj Takáč, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Tajomník 
Odborný asistent 
juraj.takac@umb.sk
č. 233 
048 446 3233
MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD.
odborník z praxe /Súdne lekárstvo/, boris.tazky@udzs-sk.sk 
Externý vyučujúci 
boris.tazky@umb.sk
244 
048 446 3244
TEst | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
TEst
 
 
tester@umb.sk
 
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
vojtech.tkac@umb.sk
237 
048 446 3237
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Michal.Turosik@umb.sk
148, 126 
048 446 3148,3126,0917840583
Mgr. Michal Úradník | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Úradník
Doktorand, II. ročník 
 
michal.uradnik@umb.sk
248 
048 446 3248
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, zastupovanie počas materskej dovolenky, tajomníčka katedry 
Odborný asistent 
lenka.usiakova@umb.sk
247 
048 446 3247
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela