RSS RSS print

ELEKTRONICKÝ MONITORING NA SLOVENSKU: VÝSLEDKY NÁRODNÉHO PRIESKUMU A ODPORÚČANIA PRE TVORCOV POLITÍK A PRAX

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Ing. Tomáš Virdzek, PhD., JUDr. Zoltán Valentovič, PhD., Ing. Kamila Borseková, PhD., PhDr. Marián Kika, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1751-7
Počet strán:138
Publikácia na stiahnutie: ELEKTRONICKÝ MONITORING NA SLOVENSKU VÝSLEDKY NÁRODNÉHO PRIESKUMU A ODPORÚČANIA PRE TVORCOV POLITÍK A PRAX.pdf (21092 KB)

Vedecká monografia sa zaoberá mimoriadne aktuálnou témou elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb s dôrazom na jeho implementáciu v podmienkach Slovenskej republiky. Teoretické poznatky a empirické skúsenosti v tejto oblasti svedčia o tom, že ide o veľmi málo prebádanú a zmapovanú oblasť, čo reflektuje aj táto monografia. Väčšina poznatkov v tejto oblasti je založená len na právnych pohľadoch, pričom absentuje širší pohľad na danú problematiku, ako aj empirický prieskum väčšieho rozsahu. Napriek tomu, že je elektronický monitoring využívaný v mnohých krajinách, existuje len niekoľko výskumných projektov, ktoré sa venujú tejto problematike. Jedným z nich je slovenský národný projekt základného výskumu APVV-15-0437 Interdisciplinárny prístup kelektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb vslovenskom prostredí.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela