RSS RSS print

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0686-3
Počet strán:190

PUBLIKÁCIA NIE JE NA PREDAJ.

JE MOŽNÉ SI JU PREZENČNE VYPOŽIČAŤ V ŠTUDOVNI PRF. UMB ALEBO VYPOŽIČAŤ ABSENČNE V KNIŽNICI FAKULTY POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela