RSS RSS print

Trestné právo hmotné. Osobitná časť.

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD., JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. a kol.
Vydavateľstvo:Heuréka
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-8912-296-7
Počet strán:392

Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku, avšak môže zaujať aj širší okruh záujemcov o trestné právo a môže poslúžiť aj právnej praxi. 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela