RSS RSS print

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD., JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. a kol.
Vydavateľstvo:Heuréka
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-8173-011-5
Počet strán:501

Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku. Autori sa však domnievajú, že informácie v nej obsiahnuté by mohli byť užitočné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo a mohli by poslúžiť aj právnej praxi. Učebnica vychádza z právneho stavu k 1. septembru 2015.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela