RSS RSS print

Alternatívne tresty

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik
Vydavateľstvo:C.H. BECK
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-89603-56-5
Počet strán:288

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu venujúcu sa veľmi aktuálnej téme trestnej politiky Slovenskej republiky, t. j. alternatívam k výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.  Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje vedecká monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba ani formulovanie návrhov de lege ferenda. Táto podrobná publikácia je určená študentom právnických fakúlt, Akadémie Policajného zboru, ale tiež sudcom, advokátom, prokurátorom, probačným a mediačným úradníkom, ale aj širokej odbornej verejnosti.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela