RSS RSS print

Trestné právo hmotné - Osobitná časť

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Jaroslav Klátik a kol.
Vydavateľstvo:Aleš Čeňek, s.r.o.
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-7380-726-9
Počet strán:422

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné – všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do dvanástich hláv. Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom podrobný prehľad o jednotlivých trestných činoch a zároveň poskytnúť i čo najpodrobnejší výklad jednotlivých skutkových podstát týchto trestných činov, ako aj výklad pojmov v nich sa nachádzajúcich. Obsah jednotlivých kapitol vychádza zo systematiky všeobecnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v základných trestno-hmotných inštitútoch. V jednotlivých kapitolách sú zrozumiteľne a jasne vymedzené jednotlivé obligatórne znaky skutkových podstát trestných činov, ich súvislosti.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela