RSS RSS print

Trestné právo hmotné - Všeobecná časť

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Jaroslav Klátik a kol.
Vydavateľstvo:Aleš Čeňek, s.r.o.
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-7380-725-2
Počet strán:450

Predkladaná vysokoškolská učebnica ako jediná v súčasnosti reaguje na najnovšie zmeny v slovenskom trestnom práve hmotnom, najmä pokiaľ ide o zapracovanie posledných účinných noviel, ktoré novelizovali Trestná zákon, a to najmä zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý prelomil dovtedajšiu zásadu individuálnej trestnej zodpovednosti, zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a zákon o obetiach trestných činov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela