Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
JUDr. Jozef Vajs | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jozef Vajs
odborník z praxe /Penológia/, judr.vajs@gmail.com 
Externý vyučujúci 
jozef.vajs@umb.sk
244 
048 446 3244
JUDr. Zoltán Valentovič, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Zoltán Valentovič, PhD.
Výskumný pracovník, Odborník z praxe, Koordinátor projektu APVV 
 
zoltan.valentovic@umb.sk
243 
048 446 3243
JUDr. Adrián Vaško, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153
JUDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Externý doktorand 
 
bystrik.vidasic@umb.sk
 
Bernd Jürgen Zimmermann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bernd Jürgen Zimmermann
Externý doktorand 
 
bernd.jurgenzimmermann@umb.sk
 
JUDr. Juraj Žemba | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Juraj Žemba
Externý doktorand 
 
juraj.zemba@umb.sk
 
JUDr. PhDr. Jozef Žilinek PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. PhDr. Jozef Žilinek PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
jozef.zilinek@umb.sk
149 
048 446 3149
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela