doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen Akademického senátu, Disciplinárnej komisie a ...
  • Docent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
242

Telefón:
048 446 3242

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:20 - 12:2013:30 - 15:30
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB, členom Akademického senátu, Disciplinárnej komisie PrF UMB a členom Vedeckej rady PrF UMB. Je tiež členom pracovnej skupiny pre oblasť výskumu: "Právo a medzinárodné vzťahy" Akreditačnej komisie - poradného orgánu vlády SR. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a participuje na riešení vybraných vedecko-výskumných úloh.

Kontaktný formulár

=
242
048 446 3242
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela