doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
242

Telefón:
048 446 3242

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok11:30 - 15:30
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a participuje na riešení vybraných vedecko-výskumných úloh.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela