Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
162

Telefón:
048 446 3162

Konzultačné hodiny

Pondelok10:00 - 12:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok10:00 - 12:00
Piatok-
Do úvahy prichádzajú aj iné časy, než sú vyššie uvedené. Konzultácie prebiehajú prostredníctvom MS Teams. Je vhodné si ich dohodnúť a potvrdiť vopred prostredníctvom e-mailovej správy uvedenej vľavo, alebo prostredníctvom kontaktného formulára nižšie.

Profesijná charakteristika

Vysokoškolský učiteľ, advokát (web: www.TrPravo.sk; e-mail: Libor.Klimek@TrPravo.sk), autor a recenzent.

Na akademickej pôde pôsobí ako docent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - zároveň je spolugarantom získavania hodností docent a profesor v odbore Trestné právo. Je hosťujúci profesor na Právnickej fakulte Lipskej Univerzity (Nemecko). Je externým členov štátnicových komisií pre obhajoby doktorských PhD prác v odbore Trestné právo, a to na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (SR), Právnickej fakulte Univerzity Komenského (SR), Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (ČR) a Právnickej fakulte Univerzity vo Vilniuse (Litva). Na Ústave právnych vied Poľskej akadémie vied vo Varšave (Poľsko) pôsobí v medzinárodných projektoch ako národný expert pre trestné právo.

V aplikačnej praxi pôsobí ako samostatný advokát so sídlom v Starom Meste Bratislavy. Zameriava sa výlučne na trestné právo, pričom plnohodnotne pracuje tak v jazyku slovenskom, ako aj v jazyku anglickom. V minulosti pôsobil ako poradca prvého senátu Ústavného súdu SR so zameraním na trestné veci. Je spolutvorcom zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. Právne služby poskytoval klientom už zo 7 krajín.

Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenčných podujatiach a prednáškových pobytoch doma a v zahraničí. Na Slovensku prednášal na všetkých právnických fakultách. Pokiaľ ide o jeho zahraničné prednášky, bol pozvaný na mnohé podujatia – v Oxforde (Spojené kráľovstvo), v Cambridge (Spojené kráľovstvo), v Lipsku (Nemecko), v Moskve (Rusko), v Prahe (Česko) či vo Varšave (Poľsko).

Je autorom dvoch renomovaných vydavateľstiev - Springer, v ktorom vydáva knižné diela písané v anglickom jazyku, a Wolters Kluwer, v ktorom vydáva knižné diela písané v slovenskom jazyku. Je autorom taktiež časopisu Justičná revue, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Je členom redakčnej rady a autorom vedeckých časopisov, napríklad Экономические проблемы и юридическая практика (Ekonomické problémy a právna prax), ktorý je vydávaný v Moskve a časopisu Štát a právo, ktorý je vydávaný Právnickou fakultou UMB v Banskej Bystrici.

V publikačnej činnosti sa špecializuje na trestné právo v medzinárodnom kontexte, hlavne na trestné právo Európskej únie. Je akceptovaným autorom doma, ako aj v zahraničí. Doposiaľ publikoval viac než 200 recenzovaných prác, ktoré boli vydané v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Holandsku, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Litve, Rusku a v neposlednom rade aj doma na Slovensku.

Nielenže je medzinárodne akceptovaným autorom, ale aj vzhľadom k jeho relatívne nízkemu veku na jeho diela a myšlienky nadviazali viacerí autori. Jeho diela boli citované napríklad v Belgicku, Číne, Chorvátsku, Iráne, Taliansku, Južnej Kórei, Maďarsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch amerických a Švajčiarsku. Nachádzajú sa v dielach vydaných renomovanými vydavateľstvami – napríklad Oxford University Press, Cambridge University Press, Springer, Hart Publishing, Intersentia či T.M.C. Asser Press. Jeho tvorbu citoval taktiež Európsky parlament a generálny advokát Súdneho dvora EÚ (vo veci C-268/17, AY).

Vzdelanie v odbore Právo nadobudol na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva (Mgr., 2010), dnes známa ako Paneurópska vysoká škola. Doktorandské štúdium v odbore Trestné právo ukončil s vyznamenaním (PhD., 2013) na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy obhájením práce na tému European Arrest Warrant [Európsky zatýkací rozkaz, 499 strán], ktorú v roku 2015 vydalo vydavateľstvo Springer ako monografiu. Úspešne absolvoval tri rigorózne konania. V odbore Trestné právo (JUDr., 2011), v odbore Verejná správa a verejná politika (PhDr., 2014) a v odbore Európske štúdiá (PhDr., 2016). Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity obhájil monografiu na tému Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law [Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v európskom trestnom práve, 742 strán] a bol habilitovaný na docenta v odbore Trestné právo (doc., 2017-2018).

Ovláda a pravidelne používa päť jazykov.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB