JUDr. Marian Ďurana, PhD.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 233

Telefón:
048 446 3233

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok14:00 - 17:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Marian Ďurana sa narodil v Čadci. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela ukončil v roku 2002. Na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002, najskôr na pozícií asistent, neskôr ako interný doktorand a v súčasnosti na pracovnej pozícii odborný asistent. V roku 2008 ukončil doktorandské štúdium. Špecializuje sa na občianske právo hmotné a to najmä na záväzkové právo. Vo vedeckovýskumnej práci sa ťažiskovo venuje problematike záväzkového práva a zodpovednosti za škodu. Od roku 2007 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a od roku 2009 je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty.

Kontaktný formulár

=
č. 233
048 446 3233
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela