JUDr. Ing. Miroslav Paller

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Externý vyučujúci


Kde ma nájdete:

Kancelária:
230

Telefón:
048 446 3230

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Po dohode e-mailom.

Profesijná charakteristika

Miroslav Paller sa narodil v Žiari nad Hronom. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Následne vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2006. Rigoróznu skúšku vykonal na UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2000 pôsobí ako súdny exekútor v Žiari nad Hronom. Od roku 2006 je členom prezídia Slovenskej Komory Exekútorov a od roku 2013 je prezidentom Slovenskej Komory Exekútorov.

Kontaktný formulár

=
230
048 446 3230
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela