Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné. Osobitná časť.
Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť . 2. aktualizované a doplnené vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie
TRI SCHÔDZKY S MARÍNOU

TRI SCHÔDZKY S MARÍNOU (Iné)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1729-6
Kúpiť teraz za 6,00 €

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča vydala UMB v Banskej Bystrici voľnostránkovú publikáciu s esejou Milana Rúfusa a ilustráciami Igora Rumanského.

Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam
Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky
Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike
Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika

Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., Mgr. Andrea Figulová, PhD., JUDr. Júlia Ondrová, PhD.,
Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského
Rok vydania:2018ISBN:978-80-223-4631-3

Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika

Úvod do stavebného práva – Vybrané problémy územného plánovania a konania
VEĽKÉ TAJOMSTVO

VEĽKÉ TAJOMSTVO (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jozef Krajči
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1993ISBN:80-226-135-7

V knihe sú zhrnuté najdôležitejšie a najpodstatnejšie právne (kánonické) predpisy manželského a trestného cirkevného práva.

Verejnosť a ústnosť súdnych konaní ako ochrana pred utajeným výkonom súdnej moci

Verejnosť a ústnosť súdnych konaní ako ochrana pred utajeným výkonom súdnej moci (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD., doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-7392-326-6

Monografia sa zaoberá verejnosťou a ústnosťou súdnych konaní ako ochrany pred utajeným výkonom súdnej moci.

Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska
Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií
Základy kriminálneho spravodajstva
Základy práva proti nekalej súťaži
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Rodičia a deti - výživné
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Úvodná časť – manželské právo - osvojenie
Základy zmenkového práva
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela