Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Nové trendy v pracovnom práve
Občianske právo - Všeobecná časť
OBECNÉ ZRIADENIE - Vybrané otázky
Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0875-1

Autori monografie si predsavzali za cieľ spracovať v poradí už tretiu publikáciu odborne zameranú na tematiku obchodovania s ľuďmi, osobitne na obchodovanie s deťmi. Daná publikácia predstavuje pre odbornú, ale aj laickú verejnosť ...

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0686-3

Autori tejto monografie, monotematicky nadväzujú svojim dielom na monografiu Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia. Cieľom autorov je priblíženie odbornej verejnosti závery skúmania problematiky ochrany a pomoci obetiam ...

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Osobitné druhy správneho konania
Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov
Pracovné právo

Pracovné právo (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. - doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. - JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. - JUDr. Lucia Petríková, PhD. - JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1855-2
Kúpiť teraz za 13,00 €

Predmetná učebnica s názvom „Pracovné právo“ predstavuje komplexné spracovanie problematiky pracovného práva Slovenskej republiky, ako aj medzinárodného a európskeho pracovného práva. Učebnica reflektuje aktuálny stav pracovného ...

Pracovnoprávne vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Pracovný čas
Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Pramene k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918
Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy) (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda
Vydavateľstvo:Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-213-7

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte a medzinárodnom priestore

Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte a medzinárodnom priestore (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD., doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. , doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1502-5

Monografia sa zaoberá právnou ochranou základných práv a slobôd, a to tak na úrovni vnútroštátnej ako aj v medzinárodnom priestore.

Právna problematika alkoholizmu a iných závislostí
Právne rozpravy on screen

Právne rozpravy on screen (Zborník)

Autor/Kolektív:JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A., Mgr. Miroslava Dolíhalová, Mgr. Michal Úradník
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1770-8Stiahnuť publikáciu:

Predkladané dielo je zborníkom z online vedeckej konferencie s názvom Právne rozpravy on-screen, ktorej imentným cieľom bola podpora vedecko-výskmunnej činnosti. Autori jednotlivých vedeckých článkov prinášajú vlastný pohľad na ...

Právne rozpravy on-screen II. - Sekcia dejín a teórie štátu a práva
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela