Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
20 rokov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie.
Application of the Right to education in Austria and Slovakia
Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby. (Vymedzenie pojmov a právna úprava)
Daňový poriadok - komentár
Devízové právo v Slovenskej republike. Devízový zákon s komentárom.
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Finančné právo I. časť. Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančného trhu.
Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva.
Kapitoly z medicínskeho práva
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Mnohosť trestnej činnosti
Najstaršie právo na Slovensku?
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX.

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX. (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0867-6

-

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XX.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXI.
Občianske právo - Všeobecná časť
Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0875-1

Autori monografie si predsavzali za cieľ spracovať v poradí už tretiu publikáciu odborne zameranú na tematiku obchodovania s ľuďmi, osobitne na obchodovanie s deťmi. Daná publikácia predstavuje pre odbornú, ale aj laickú verejnosť ...

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB