Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Komentované dokumenty k štúdiu Dejín štátu a práva na území Slovenska do roku 1848
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA - LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA. LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
Legal aspects of the introduction of the Euro in the Slovak republic
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN (Zbierka)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1470-7
Kúpiť teraz za 10,00 €

Vydaním výberu poézie Milana Rúfusa Múdrosť hlbín si chce Univerzita Mateja Bela uctiť pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra.

Mnohosť trestnej činnosti
Najstaršie právo na Slovensku?
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITAS MATTHIAE BELI NEOSOLII, ročník  XXIII.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX.

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX. (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0867-6

-

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XX.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXI.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXII.
Nové horizonty v práve 2018
Nové horizonty v práve 2019

Nové horizonty v práve 2019 (Zborník)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda, Dominik Šoltys
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1568-1Stiahnuť publikáciu:

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE KONANEJ 23. - 24. MÁJA 2019 NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Občianske právo - Všeobecná časť
Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0875-1

Autori monografie si predsavzali za cieľ spracovať v poradí už tretiu publikáciu odborne zameranú na tematiku obchodovania s ľuďmi, osobitne na obchodovanie s deťmi. Daná publikácia predstavuje pre odbornú, ale aj laickú verejnosť ...

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0686-3

Autori tejto monografie, monotematicky nadväzujú svojim dielom na monografiu Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia. Cieľom autorov je priblíženie odbornej verejnosti závery skúmania problematiky ochrany a pomoci obetiam ...

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela