Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Kapitoly z medicínskeho práva
Kapitoly z medicínskeho práva, III. Doplnené a prepracované vydanie
Kapitoly z medicínskeho práva. II. Doplnené a prepracované vydanie
Katolícke sociálne myslenie ako prameň práva

Katolícke sociálne myslenie ako prameň práva (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Martin Píry, PhD.
Vydavateľstvo:Stredoeurópsky inštitút správnych a ekologických štúdií o. z.
Rok vydania:2019ISBN:978-80-972727-1-5

Obsahom predkladanej vedeckej monografie je komparácia katolíckej sociálnej náuky a sociálnej etiky so zameraním sa na právnu oblasť a aplikačnú právnu prax.

Komentované dokumenty k štúdiu Dejín štátu a práva na území Slovenska do roku 1848
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA. LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN (Zbierka)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1470-7
Kúpiť teraz za 10,00 €

Vydaním výberu poézie Milana Rúfusa Múdrosť hlbín si chce Univerzita Mateja Bela uctiť pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra.

Mnohosť trestnej činnosti
Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania manželstva
Najstaršie právo na Slovensku?
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITAS MATTHIAE BELI NEOSOLII, ročník  XXIII.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX.

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX. (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0867-6

-

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XX.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXI.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXII.
Nové horizonty v práve 2018
Nové horizonty v práve 2019

Nové horizonty v práve 2019 (Zborník)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda, Dominik Šoltys
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1568-1Stiahnuť publikáciu:

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE KONANEJ 23. - 24. MÁJA 2019 NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela