Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Mnohosť trestnej činnosti
Najstaršie právo na Slovensku?
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX.

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX. (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0867-6

-

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XX.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXI.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXII.
Nové horizonty v práve 2018
Občianske právo - Všeobecná časť
Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0875-1

Autori monografie si predsavzali za cieľ spracovať v poradí už tretiu publikáciu odborne zameranú na tematiku obchodovania s ľuďmi, osobitne na obchodovanie s deťmi. Daná publikácia predstavuje pre odbornú, ale aj laickú verejnosť ...

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0686-3

Autori tejto monografie, monotematicky nadväzujú svojim dielom na monografiu Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia. Cieľom autorov je priblíženie odbornej verejnosti závery skúmania problematiky ochrany a pomoci obetiam ...

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Osobitné druhy správneho konania
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Právna problematika alkoholizmu a iných závislostí
Právne aspekty komerčného bankovníctva

Právne aspekty komerčného bankovníctva (Iné)

Autor/Kolektív:JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-464-7

Učebná pomôcka obsahuje základné poznatky o právnej úprave komerčných bánk v Slovenskej republike.

PRÁVNY PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY PO 25. ROKOCH – AKTUÁLNE VÝZVY
Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela