Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam
Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky
Úvod do stavebného práva – Vybrané problémy územného plánovania a konania
Vybrané problémy dane z príjmov fyzických osôb

Vybrané problémy dane z príjmov fyzických osôb (Iné)

Autor/Kolektív:JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-387-9

Publikácia poukazuje na vybrané okruhy právnej úpravy dane z príjmov fyzických osôb.

Základy práva proti nekalej súťaži
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Rodičia a deti - výživné
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Úvodná časť – manželské právo - osvojenie
Základy zmenkového práva
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - komentár
Zborník príspevkov z 1. Vedeckého seminára „Deň doktorandov“
Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017

Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017 (Zborník)

Autor/Kolektív:JUDr. Monika Némethová, PhD. a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1314-4Stiahnuť publikáciu:

Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017

ZBORNÍK z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie DEŇ DOKTORANDOV 2018

ZBORNÍK z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie DEŇ DOKTORANDOV 2018 (Zborník)

Autor/Kolektív:JUDr. Monika Némethová, PhD. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1469-1Stiahnuť publikáciu:

ZBORNÍK z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie DEŇ DOKTORANDOV 2018

Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus
Zmenky v praxi a podnikaní
Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela