Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Trestné právo hmotné - Všeobecná časť
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné. Osobitná časť.
Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť . 2. aktualizované a doplnené vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie
Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam
Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky
Úvod do stavebného práva – Vybrané problémy územného plánovania a konania
VEĽKÉ TAJOMSTVO

VEĽKÉ TAJOMSTVO (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jozef Krajči
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1993ISBN:80-226-135-7

V knihe sú zhrnuté najdôležitejšie a najpodstatnejšie právne (kánonické) predpisy manželského a trestného cirkevného práva.

Vybrané problémy dane z príjmov fyzických osôb

Vybrané problémy dane z príjmov fyzických osôb (Iné)

Autor/Kolektív:JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-387-9

Publikácia poukazuje na vybrané okruhy právnej úpravy dane z príjmov fyzických osôb.

Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií
Základy práva proti nekalej súťaži
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Rodičia a deti - výživné
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Úvodná časť – manželské právo - osvojenie
Základy zmenkového práva
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - komentár
Zborník príspevkov z 1. Vedeckého seminára „Deň doktorandov“
Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017

Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017 (Zborník)

Autor/Kolektív:JUDr. Monika Némethová, PhD. a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1314-4Stiahnuť publikáciu:

Zborník z II. ročníka vedeckého seminára Deň doktorandov 2017

ZBORNÍK z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie DEŇ DOKTORANDOV 2018

ZBORNÍK z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie DEŇ DOKTORANDOV 2018 (Zborník)

Autor/Kolektív:JUDr. Monika Némethová, PhD. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1469-1Stiahnuť publikáciu:

ZBORNÍK z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie DEŇ DOKTORANDOV 2018

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela