Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.

Kontakt

  • Katedra teórie štátu a práva, Katedra ústavného práva, Katedra ústavného práva a teórie práva
  • Tajomníčka, Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka


Kde ma nájdete:

Kancelária:
150

Telefón:
048 446 3150

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:30 - 11:10
Štvrtok09:40 - 10:20
Piatok-

Profesijná charakteristika

Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D. je absolventkou Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijných odboroch filozofia a história a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore anglický jazyk a literatúra. Doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v odbore Filozofia.

Zúčastnila sa viacerých zahraničných študijných pobytov, napríklad v Budapešti (Council of Europe, Central European University), Jeruzaleme (Yad Vashem) a New Haven (Elm Institute – Yale University). Zameriava sa na problematiku totalitarizmu, politickú a právnu filozofiu 20. storočia a vybrané aspekty psycholingvistiky.

Kontaktný formulár

=
150
048 446 3150
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela