Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.

Kontakt

  • Katedra teórie štátu a práva, Katedra ústavného práva, Katedra ústavného práva a teórie práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka


Kde ma nájdete:

Kancelária:
166

Telefón:
048 446 3166

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok13:00 - 15:40
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Prosím študentov, aby ma vždy v prípade záujmu o konzultáciu kontaktovali emailom na adrese kluknavska.andrea@umb.sk.

Profesijná charakteristika

Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. absolvovala doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore teória a dejiny štátu a práva, magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a magisterské štúdium v odbore nemecký jazyk a literatúra a história na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a LL.M. štúdium Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften na Andrássy University Budapest. Zúčastnila sa stáže v Nemeckom spolkovom sneme a absolvoval študijný pobyt na Humboldt-Universität zu Berlin.

Pôsobila na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent, kde zabezpečovala výučbu predmetov zameraných na teóriu práva a štátu, právnu a politickú filozofiu, teórie spravodlivosti a sociológiu práva.

V súčasnosti pôsobí na Katedre ústavného práva a teórie práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako odborný asistent, kde zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na teóriu práva a štátu, právnu a politickú filozofiu, teórie spravodlivosti. Je autorkou vedeckých a odborných článkov, spoluautorkou učebníc a učebných textov a tematicky sa zameriava na témy z oblastí právnych dejín, teórie štátu a práva a právnej, politickej a sociálnej filozofie. V týchto oblastiach tiež pôsobí ako recenzent a ako posudzovateľ grantových projektov. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných konferencií a seminárov. Je riešiteľkou grantových projektov.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela