doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB
  • Docent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
253

Telefón:
048 446 3253

Konzultačné hodiny

Pondelok13:00 - 15:30
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
prípadne podľa dohody

Profesijná charakteristika

Doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. absolvoval vysokoškolské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002 a v roku 2003 mu bol na rovnakej fakulte udelený akademický titul doktor práv (JUDr.) po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky v odbore obchodné právo.

V roku 2006 absolvoval na Právnickej fakulte UMB doktorandský študijný program v študijnom odbore obchodné a finančné právo a po obhajobe dizertačnej práce získal akademický titul PhD. a napokon v roku 2018 úspešne ukončil habilitačné konanie na domácej Právnickej fakulte UMB a získal vedecko-pedagogický titul docent v odbore obchodné a finančné právo.

Kontinuálne od roku 2002 až do súčasnosti pracuje na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rámci svojej pedagogickej a vedeckej práce sa venuje najmä právu obchodných spoločností, konkurznému právu, právu cenných papierov a klinickému vzdelávaniu študentov v rámci kliniky obchodného práva na domovskej fakulte.

Od roku 2006 pôsobí ako advokát zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a tiež ako konkurzný a reštrukturalizačný správca zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Je autorom viac než 80 vedeckých a odborných publikácií, vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela