Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., univ. prof.

Kontakt

  • Katedra obchodného a finančného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor
Komenského Komenského
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
169

Telefón:
048 446 3169

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok11:00 - 13:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
prípadne podľa dohody

Profesijná charakteristika

Doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., univ. prof. absolvoval vysokoškolské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002 a v roku 2003 mu bol na rovnakej fakulte udelený akademický titul doktor práv (JUDr.) po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky v odbore obchodné právo.

V roku 2006 absolvoval na Právnickej fakulte UMB doktorandský študijný program v študijnom odbore obchodné a finančné právo a po obhajobe dizertačnej práce získal akademický titul PhD. a napokon v roku 2018 úspešne ukončil habilitačné konanie na domácej Právnickej fakulte UMB a získal vedecko-pedagogický titul docent v odbore obchodné a finančné právo. Okrem toho je absolventom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. Od roku 2022 pôsobí na fakulte na funkčnom mieste profesora v odbore obchodné a finančné právo.

Kontinuálne od roku 2002 až do súčasnosti pracuje na Katedre obchodného a finančného práva a súčasne zastáva funkciu vedúceho Katedry občianskeho a pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rámci svojej pedagogickej a vedeckej práce sa venuje najmä právu obchodných spoločností, konkurznému právu, právu cenných papierov a klinickému vzdelávaniu študentov v rámci kliniky obchodného práva na domovskej fakulte.

Od roku 2006 pôsobí ako advokát zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a tiež ako konkurzný a reštrukturalizačný správca zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Je autorom viac než 100 vedeckých a odborných publikácií, vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB