JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.

Kontakt

  • Katedra obchodného a finančného práva
  • Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
169

Telefón:
048 446 3169

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok11:30 - 13:30
Streda12:00 - 12:40
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultácie je potrebné sa vopred nahlásiť prostredníctvom e-mailu. Link na pripojenie na konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2020/2021 je k dispozícii tu: https://bit.ly/3kTivE8

Profesijná charakteristika

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú úspešne ukončila v roku 2015. Po vykonaní rigoróznej skúšky na tej istej inštitúcii jej bol v roku 2016 priznaný akademický titul doktor práv („JUDr.“). V roku 2017 ukončila štúdium v odbore Ekonomika verejného sektora na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získaním titulu inžinier („Ing.“). Doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo ukončila získaním titulu philosophiae doctor („PhD.“) na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2018. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre obchodného a finančnéhoho práva, kde vyučuje najmä predmety Finančné právo - všeobecná časť, Finančné právo - osobitná časť, Základy financií, Obchodovanie na finančných trhoch a pod. 

Kontaktný formulár

=
169
048 446 3169
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela