JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.

Kontakt

  • Katedra finančného a správneho práva
  • Vysokoškolská učiteľka, Poverená funkciou prodekanky pre pedagogickú činnosť
  • Odborná asistentka
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
169

Telefón:
048 446 3169

Konzultačné hodiny

Pondelok09:30 - 11:00
Utorok-
Streda13:50 - 15:10
Štvrtok-
Piatok-
vždy po dohode e-mailom

Profesijná charakteristika

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú úspešne ukončila v roku 2015. Po vykonaní rigoróznej skúšky na tej istej inštitúcii jej bol v roku 2016 priznaný akademický titul doktor práv („JUDr.“). V roku 2017 ukončila štúdium v odbore Ekonomika verejného sektora na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získaním titulu inžinier („Ing.“). Doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo ukončila získaním titulu philosophiae doctor („PhD.“) na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2018. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre finančného a správneho práva. 

Kontaktný formulár

=
169
048 446 3169
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela