Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedenie fakulty

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.
dekan fakulty
tel. 048/446 3148
e-mail: michal.turosik@umb.sk

 

JUDr. Monika Némethová, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

dočasne poverená vedením referátu pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

tel. 048/446 3254
e-mail: monika.nemethova@umb.sk

 

 


Prodenka Právnickej fakulty UMB

JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.

poverená funkciou prodekanky pre pedagogickú činnosť

tel. 048/446 3169

e-mail: tatiana.kubincova@umb.sk

   

 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

a rozvoj

tel. 048/446 3113
e-mail: lubica.saktorova@umb.sk

 

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici