JUDr. Martin Píry, PhD.

Kontakt

  • Katedra správneho práva
  • Tajomník
  • Odborný asistent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 151

Telefón:
048 446 3151

Konzultačné hodiny

Pondelok17:00 - 19:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Z dôvodu efektívnejšiej koordinácie na konzultácie je potrebné sa vopred dohodnúť prostredníctvo emailu.Na konzultácie sa prihláste na link https://lnk.sk/tcij

Profesijná charakteristika

JUDr. Martin Píry. Je absolventom Právnickej  fakulty UMB v Banskej Bystrici,  ktorú ukončil v roku 2000. V roku 2001 absolvoval  rigoróznu skúšku  z predmetu Správne právo a Trestné právo, na základe čoho mu bol udelený akademický titul doktor práv. V roku 2014 absolvoval dizertačnú skúšku v odbore  Trestné právo.  Od roku  2000 pôsobí na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Pôsobil  ako právny  poradca a člen predstavenstva pre Letisko Žilina  a Slovenské elektrárne. V roku 2006 -2008 pôsobil ako vedúci právneho odboru Žilinského samosprávneho kraja. V roku 2012 ako šéfredaktor  právnického  časopisu Právna revue.V súčasnosti pôsobí  ako odborný konzultant odborného portálu  www.pravnarevue.sk.  Zameriava sa na problematiku stavebného práva a práva  životného prostredia.

 

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela