prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

Kontakt

  • Katedra správneho práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 159

Telefón:
048 446 3159

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda12:10 - 16:10
Štvrtok-
Piatok-
Z dôvodu efektívnejšiej koordinácie na konzultácie je potrebné sa vopred dohodnúť prostredníctvom emailu.

Profesijná charakteristika

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.  Vyštudoval ekonomickú fakultu a právnickú fakultu Univerzity Matej Bela.  Od roku 2004 pôsobí ako nezávislý advokát v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici so zameraním na správne, občianske, obchodné a trestné právo. V  roku 2004 nastúpil na miesto odborného asistenta na katedre správneho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2007 úspešne zavŕšil doktorandské štúdium  a následne v roku 2012 tu získal titul docenta. Na katedre správneho práva Univerzity Komenského pôsobí dodnes. Rovnako tak je od roku 2007  členom disciplinárnej komisie SAK a od roku 2011  pôsobí ako člen rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie. Taktiež je členom subkomisie pri tvorbe správneho súdneho poriadku. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na problematiku kontroly vo verejnej správe a v kontexte jej kontroly prostredníctvom európskeho správneho práva, problematikou správneho uváženia a ďalšími odvetviami správneho práva. Výsledky svojho vedeckého výskumu prezentoval na kongresoch v Slovenskej a Českej republike, ktoré boli následne vydávané v zborníkoch a odborných publikáciách

 

Kontaktný formulár

=
č. 159
048 446 3159
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela