JUDr. Andrea Barancová, PhD.

Kontakt

  • Katedra správneho práva
  • Vedúca katedry
  • Odborná asistentka


Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 155

Telefón:
048 446 3155

Konzultačné hodiny

Pondelok11:00 - 15:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Z dôvodu efektívnejšiej koordinácie na konzultácie je potrebné sa vopred dohodnúť prostredníctvom emailu.

Profesijná charakteristika

JUDr. Andrea Barancová, PhD. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po vykonaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici jej bol v roku 2001 priznaný akademický titul doktor práv. V roku 2014 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 2010 – 2012 bola advokátkou zapísanou v zozname Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2012 dodnes pôsobí ako notárka. V súčasnosti pôsobí na Katedre správneho práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí. Je autorkou viacerých odborných článkov. V rámci svojej vedeckej práce sa zameriava najmä na problematiku práv k nehnuteľnostiam, vybrané otázky komunálneho práva a inštitúty pozemkového práva.

 

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela