Prehľad publikačnej činnosti

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
 
 
 
AFD    Defence policy and military collaboration among the V4 countries / Anna Juhászová, Aleš Kollár, Ľubica Sedlická, Martina Šinkovičová.
In Tantamount in diversity / ed. Michaela Boháčiková, Ivana Demčíková, Martina Raškovská, Michal Raškovský ; rec. Peter Terem, Bronislaw Sitek, Péter Rada. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2012. - ISBN 978-80-557-0412-8. - S. 216-237.
[KOLLÁROVÁ, Anna (25%) - KOLLÁR, Aleš (25%) - SAKTOROVÁ, Ľubica (25%) - ŠINKOVIČOVÁ, Martina (25%)]
Ohlasy:
[1] UŠIAK, Jaroslav. Security related cooperation among the V4 states. In Politics in Central Europe. ISSN 1801-3422, 2018, vol. 14, no. 2, pp. 39-56., Registrované v: WoS
 
AED    Prezentácia slovenskej identity v kontexte Európskej únie / Mária Holubová, Ľubica Sedlická.
In Dimenzie občianstva Európskej únie : zborník vedeckých prác k Európskemu roku občanov 2013 / ed. Martina Bolečeková ; rec. Monika Čambáliková, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2013. - ISBN 978-80-557-0651-1. - S. 135-144.
[HOLUBOVÁ, Mária (50%) - SAKTOROVÁ, Ľubica (50%)]
 
AFD    Prospective introduction of plea bargaining in international criminal court – is it inevitable? / Ľubica Sedlická.
In Interpolis ´12 : zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012 / ed. Aleš Kollár, Petra Bolfová, Karolína Tichá ; rec. Vladimír Baar, Ján Koper ... [et al.] [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2012. - ISBN 978-80-557-0519-4. - CD-ROM, s. 159-163.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]
 
AED    Analýza mechanizmov v oblasti medzinárodnej a regionálnej policajnej spolupráce = The analysis of mechanisms in international and regional police cooperation / Ľubica Sedlická, Adrián Vaško.
In Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0677-1. - S. 303-310.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (50%) - VAŠKO, Adrián (50%)]
 
ADM    The international court of justice and the legality of un security council resolutions / J. Ušiak, L. Saktorová.
In Danube. - Berlin : Walter de Gruyter, 2014. - ISSN 1804-6746. - Vol. 5, no. 3, pp. 201-212.
[UŠIAK, Jaroslav (50%) - SAKTOROVÁ, Ľubica (50%)]. - SJR v roku 2014 = 1,207.
Ohlasy:
[3] USTINOVA, Marina Igorevna. Polnomochija soveta bezopasnosti OSN : aktuaľnyje problemy i ich vozmozhnyje reshenyja. In Aktuaľnyje problemy meždunarodnych otnoschenyj v 21. veke (materialy meždunarodnoj konferentcii). Moskva : M. Diplomaticheskaja akademija MID Rossii, 2017. ISBN 978-5-9907695-4-0, s. 123-134.
 
AFD    Gruzínsko v kontexte gruzínsko-ruských vzťahov v historickej a súčasnej perspektíve / Ľubica Sedlická, Adrián Vaško.
In Interpolis´13 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 15. 11. 2013 / ed. Lucia Spišiaková, Tomáš Swiatlowski, Ján Viselka ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0708-2. - CD-ROM, s. [230-234].
[SAKTOROVÁ, Ľubica (50%) - VAŠKO, Adrián (50%)]
 
AFD    Medzinárodný systém ochrany ľudských práv z historickej perspektívy / Ľubica Saktorová, Adrián Vaško.
In Interpolis´14 : zborník vedeckých prác, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 13. novembra 2014 / ed. Michal Klučiarovský, Gabriela Klinčáková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0862-1. - CD-ROM, s. 360-364.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (50%) - VAŠKO, Adrián (50%)]
 
AEC    The Balkans - crossroads of interests of superpowers during 1878 - 1914 / Mária Holubová, Ľubica Saktorová.
In European perspectives of the Western Balkans countries / ed. Afrim Hoti, Igor Kosír ; rec. Peter Terem, Saleh Mothana Obadi, Peter Knapik. 1. - 1. vyd. - Prishtina : AAB College, 2015. - ISBN 978-9951-494-53-3. - S. 7-21.
[HOLUBOVÁ, Mária (50%) - SAKTOROVÁ, Ľubica (50%)]
 
ADF    Intervencie občianskej spoločnosti v rámci operácií tvorby mieru : Interventions of civil society in peacemaking operations / Ľubica Saktorová.
In Visegrad journal on human rights. - Bratislava : Pan-European University, 2017. - ISSN 1339-7915. - Vol. 2, No. 4 (2017), pp. 141-145.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]
 
ADM    The world court of human rights feasibility study / Ľubica Saktorová. - Spôsob prístupu: http://www.eaco.eu/wp-content/uploads/2018/04/saktorova.pdf.
In Danube: Law, Economics and Social Issues Review [elektronický zdroj]. - Berlín : De Gruyter, 2018. - ISSN 1804-6746. - online, vol. 9, no. 1 (2018), pp. 37-47.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]
 
AFD    The international bill of human rights - the western heritage? / Ľubica Saktorová. - Spôsob prístupu: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov/interpolis-2017.html.
In Interpolis '17 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác, 14. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 9. 11. 2017 / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Martina Bolečeková, Peter Čajka... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1402-8. - online, s. 361-365.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]
 
AFD    Medzinárodný trestný súd a jeho vplyv na medzinárodnú mierovú politiku = The international criminal court and its impact on the international peace policy / Ľubica Saktorová.
In Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie", 23.-24. november 2017, Vígľaš / zost. Michal Turošík, Andrea Ševčiková ; rec. Ján Cirák, Miroslav Kelemen ... [et al.]. Sekcia verejného práva [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1404-2. - online, s. 277-291.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]
 
ADF    Systémy ochrany medzinárodných ľudských práv a slobôd v rámci Organizácie spojených národov = Systems of international human rights law protection within the United Nations / Ľubica Saktorová.
In Visegrad journal on human rights. - Bratislava : Pan-European University, 2018. - ISSN 1339-7915. - Č. 4/1 (2018), s. 128-133.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]
 
FAI    Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Ľubica Saktorová, Andrea Bilas Ševčiková ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia medzinárodného a európskeho práva "Vplyv globalizácie na medzinárodné a európske legislatívne procesy". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 181 s. [9,05 AH]. - ISBN 978-80-557-1556-8
[TUROŠÍK, Michal (34%) (zost.) - SAKTOROVÁ, Ľubica (33%) (zost.) - BILAS ŠEVČIKOVÁ, Andrea (33%) (zost.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - CIRÁK, Ján (rec.) - KUBINCOVÁ, Soňa (rec.) - KLÁTIK, Jaroslav (rec.)]
 
AFD    Najnovší vývoj v oblasti európskeho migračného práva = Recent developments in European migration law / Ľubica Saktorová.
In Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Ľubica Saktorová, Andrea Bilas Ševčiková ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia medzinárodného a európskeho práva "Vplyv globalizácie na medzinárodné a európske legislatívne procesy". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1556-8. - S. 41-51.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]
 
FAI    PRO LEGAL : deň študentov práva a doktorandov : zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 25. 3. 2019 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : sekcia študentov práva / zost. Ľubica Saktorová, Monika Némethová ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 86 s. [4,30 AH]. - ISBN 978-80-557-1584-1
[SAKTOROVÁ, Ľubica (50%) (zost.) - NÉMETHOVÁ, Monika (50%) (zost.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - CIRÁK, Ján (rec.) - KUBINCOVÁ, Soňa (rec.) - KLÁTIK, Jaroslav (rec.)]
 

ADE   Is there a private life free from forms of social control? / Ľubica Saktorová. - Spôsob prístupu: https://akjournals.com/view/journals/2052/60/1/article-p86.xml?body=pdf-14906.
In Hungarian journal of legal studies [elektronický zdroj]. - Budapesť : Akadémiai Kiadó, 2019. - ISSN 2498-5473 (print). - Vol. 60, no. 1 (2019), pp. 86-94.
[SAKTOROVÁ, Ľubica (100%)]

FAI     Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Vígľaš, 14. - 15. 11. 2019 / zost. Ľubica Saktorová, Tatiana Kubincová ; rec. Bernard Pekár, Vlasta Kunová, Adrián Vaško. Sekcia verejného práva "Vplyv rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie na rozvoj odvetví verejného práva". Sekcia medzinárodného a európskeho práva "Postavenie dieťaťa v medzinárodnom a európskom práve". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 241 s. [12,05 AH]. - Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/v-banskobystricke-zamocke-dni-prava/. - ISBN 978-80-557-1702-9
[SAKTOROVÁ, Ľubica (50%) (zost.) - KUBINCOVÁ, Tatiana (50%) (zost.) - PEKÁR, Bernard (rec.) - KUNOVÁ, Vlasta (rec.) - VAŠKO, Adrián (rec.)]

FAI     Právne rozpravy on-screen : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 29.05.2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Ľubica Saktorová, Miroslava Dolihalová, Michal Úradník ; rec. Jaroslav Klátik, Daniela Nováčková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 337 s. [17,00 AH]. - Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie-zamestnancov-a-doktorandov-fakulty/book-19373/pravne-rozpravy-on-screen.html?fbclid=IwAR3cjd3UXobP5M25C6YzlwWE17Uu7d02n0ovTdvEsurkBQ2Jc1bCC8y13v0. - ISBN 978-80-557-1770-8
[SAKTOROVÁ, Ľubica (34%) (zost.) - DOLIHALOVÁ, Miroslava (33%) (zost.) - ÚRADNÍK, Michal (33%) (zost.) - KLÁTIK, Jaroslav (rec.) - NOVÁČKOVÁ, Daniela (rec.) - GANDŽALOVÁ, Daniela (rec.) - KUNOVÁ, Vlasta (rec.) - NÉMETHOVÁ, Monika (rec.)]

AFD   Právne následky porušenia medzinárodného práva = Legal consequences of violation of the international law / Radka Kačáková, Ľubica Saktorová.
In Právne rozpravy on-screen : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 29.05.2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Ľubica Saktorová, Miroslava Dolihalová, Michal Úradník ; rec. Jaroslav Klátik, Daniela Nováčková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1770-8. - S. 251-259.
[KAČÁKOVÁ, Radka (50%) - SAKTOROVÁ, Ľubica (50%)]

 
 
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela