RSS RSS print

Základy zmenkového práva

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Cirák, Ján - Gandžalová, Daniela - Cirák, Matúš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0929-1
Počet strán:106
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela