RSS RSS print

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Cirák a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta UMB
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-912-3
Počet strán:442

Publikácia nie je na predaj.

Je možné si ju prezenčne vypožičať v študovni PrF UMB.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela