RSS RSS print

Rodinné právo

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Marek Števček
Vydavateľstvo:Heuréka
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-89122-47-9
Počet strán:216

Publikácia nie je na predaj.

Je možné si ju prezenčne vypožičať v študovni PrF UMB.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela