doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.

Kontakt

  • Bývalí zamestnanci
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
166

Telefón:
048 446 3166

Konzultačné hodiny

Pondelok11:00 - 12:0013:45 - 14:45
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Právnické štúdiá absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr., 1995) a na Yale Law School v USA (LL.M., 1998; J.S.D., 2001). Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity absolvoval rigorózne konanie (JUDr., 2003), obhajobu dizertačnej práce (PhD., 2004) a habilitačné konanie (doc., 2005).

Od roku 1997 pôsobí ako pedagóg a vedec v oblasti teórie a dejín štátu a právu, ústavného práva a práva Európskej únie. Na Univerzite Mateja Bela pôsobí od novembra 2018 a podieľa sa na vedení prednášok z Teórie štátu a práva.

Kontaktný formulár

=
166
048 446 3166
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela