doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
240

Telefón:
048 446 3240

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok11:00 - 15:00
Piatok-
študent má povinnosť vopred sa nahlásiť pedagógovi na konzultáciu alebo vopred si dohodnúť presný termín konzultácie.

Profesijná charakteristika

Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. absolvoval Právnickú fakultu TU v Trnave. V študijnom odbore trestné právo pedagogicky začal pôsobiť už počas doktorandského štúdia na TU v Trnave, Právnickej fakulte v rokoch 2006 – 2009. Od 2009 začal pôsobiť na TU v Trnave, Právnickej fakulte na Katedre trestného práva a kriminológie najskôr do roku 2010 ako asistent a od roku 2010 až doteraz ako odborný asistent. Dňa 30. 11. 2017 mu bol po úspešnom habilitačnom konaní priznaný titul docent v odbore trestné právo. Pravidelne sa podieľa na školení záverečných (diplomových) prác a rovnako tiež na oponovaní diplomových a rigoróznych prác. Od roku 2011 je na Právnickej fakulte TU v Trnave členom komisie pre štátne a rigorózne skúšky a členom komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe trestné právo na Právnickej fakulte TU v Trnave.  Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. sa vo svojej vedeckej činnosti venoval témam, ako napríklad organizovaný zločin, domáce násilie, ekonomická kriminalita. Od roku 2019 je členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde sa venuje výučbe predmetu Trestné právo hmotné.

Kontaktný formulár

=
240
048 446 3240
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela