RSS RSS print

The State Law of the Slovak republic

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Júlia Ondrová, Miroslav Slašťan, Michael Siman, Pavel Kypta
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0421-0
Počet strán:278
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela