RSS RSS print

Teória a prax legislatívy

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Milan Hodás, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-7160-331-3
Počet strán:288
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela