Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts (CEPIL)

Informácie o projekte

 Problematika cezhraničných právnych vzťahov je tradične v slovenskej právnej praxi vnímaná ako okrajová, nie príliš frekventovaná. Množstvo sporov s cudzím prvkom prejednávaných slovenskými súdmi však túto vžitú predstavu spochybňuje. Judikatúra slovenských súdov ukazuje že súdy, ale i zástupcovia ďalších právnických povolaní, nezriedka čelia i najzložitejším otázkam výkladu a aplikácie európskych noriem medzinárodného práva súkromného. (Zároveň ale tiež narastá i počet kvalitných a inšpiratívnych rozhodnutí súdov vyšších stupňov, a my sa tešíme že ich môžeme prostredníctvom projektu CEPIL predstaviť zahraničnej i domácej odbornej verejnosti)

Rovnakým výzvam čelia súdy a praktici i v ďalších členských štátoch. Tím zložený zo zástupcov siedmich štátov strednej Európy sa podujal zmapovať ako sú nariadenia EÚ upravujúce cezhraničné právne vzťahy (ide o nariadenia Brusel Ia, Brusel IIa, Rím I, Rím II, Nariadenie 650/2012 o dedení a Nariadenie 2015/848 o insolvenčných konaniach) aplikované v národnej praxi, s akými problémami sa domáca prax potýka pri ich aplikácií, a v ktorých smeroch a aké zmeny by prospeli  pre zlepšenie ich fungovania.  

 

Stručná charakteristika projektu CEPIL:

Východiská:   

 •  nárast počtu EÚ úpravy cez-hraničných právnych vzťahov (MPS)
 • požiadavky na jednotnú aplikáciu aktov EÚ MPS v členských štátoch  
 •  napriek cieľu zjednodušiť stranám cez-hraničných sporov prístup k spravodlivosti, cez-hraničné spory stále predstavujú väčšiu záťaž, neistotu a nepredvídateľnosť, a zvýšené náklady, oproti domácim sporom

Ciele projektu

 • identifikovať nedostatky aktuálneho systému EÚ úpravy MPS z pohľadu krajín SE prostredníctvom:
  • konzultácií s predstaviteľmi súdov a zástupcami praxe
  • analýzy judikatúry súdov
 • napomôcť lepšiemu fungovaniu EÚ MPS v krajinách SE, pripraviť podnety pre zlepšenie EÚ úpravy MPS prostredníctvom:
  • vytvorenia voľne dostupnej databázy judikatúry súdov SE
  • poskytnutím informácií zástupcom praxe a verejnosti (odborné články, vzdelávacie a iné informačné aktivity)
  • vypracovania národných správ o skúsenostiach s fungovaním a aplikáciou nástrojov EÚ MPS

 

Predbežná správa o slovenskej súdnej praxi v cezhraničných veciach: 

II. Súdna prax v rodinnoprávnych veciach s cezhraničným dopadom

III. Súdna prax v dedičských veciach s cezhraničným dopadom

IV. Súdna prax v konkurzných veciach s cezhraničným dopadom

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela