RSS RSS print

Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej členských štátov

Informácie o projekte

Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej členských štátov

JUDr. Miloš Levrinc, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela