Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právna informatika

 Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný  predmet v bakalárskom štúdiu, v zimnom semestri.

  Cieľom predmetu je pripraviť začínajúcich študentov na štúdium na Právnickej fakulte, najmä naučiť ich pracovať s databázami právnych predpisov Slovenskej republiky alebo i Európskej únie, s databázami judikatúry národných, nadnárodných i medzinárodných orgánov. 

 

Kontaktujte nás:

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici