print

Úvod do stavebného práva – Vybrané problémy územného plánovania a konania

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:JUDr. Martin Píry, PhD.
Vydavateľstvo:Stredoeurópsky inštitút správnych a ekologických štúdií o. z.
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-972727-0-8
Počet strán:147
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela