Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Úvod do stavebného práva – Vybrané problémy územného plánovania a konania


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici