JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.

Kontakt

  • Bývalí zamestnanci
  • Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry
  • Odborná asistentka
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
234

Telefón:
048 446 3234

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda12:00 - 14:40
Štvrtok-
Piatok-
Konzultácie sa vykonávajú prostredníctvom Microsoft Teams. Okrem toho aj kedykoľvek formou e-mailu: jana.bedlovicova@umb.sk. Uvedené KH platia počas ZS v AR 2020/2021. Účasť na konzultácii prosím nahlásiť minimálne 2 dni vopred e-mailom.

Profesijná charakteristika

Mgr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. sa narodila v Banskej Bystrici. Svoje bakalárske a magisterské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Po skončení svojho štúdia pracovala od roku 2012 do roku 2015 ako vyššia súdna úradníčka na Okresnom súde Brezno a Okresnom súde Banská Bystrica.

Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici jej bol priznaný akademický titul Philosophiae doctor (PhD.)

Od roku 2018 pôsobí ako odborná asistentka na Právnickej fakulte UMB, kde sa spolupodieľa na výučbe predmetov katedry Pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Aktívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a je autorkou viacerých odborných článkov.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela