JUDr. Dominik Šoltys, PhD.

Kontakt

  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 147

Telefón:
048 446 3147

Konzultačné hodiny

Pondelok13:00 - 15:30
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

JUDr. Dominik Šoltys, PhD.  V roku 2011 absolvoval magisterské štúdium na Právnickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2012, po úspešnej obhajobe rigoróznej práce s názvom „Prirodzené právo a právny pozitivizmus“, mu bol udelený titul doktor práv (JUDr.).  V rokoch 2012 až 2015 pôsobil ako doktorand na katedre teórie štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V roku 2015 úspešne obhájil dizertačnú prácu „Minimálny obsah morálky v práve“ a bol mu priznaný vedecko-akademický titul philosophiae doctor (PhD.) z odboru teória a dejiny štátu a práva.  

 

Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na katedre teórie štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednáša a vedie semináre z predmetov: Základy právnej filozofie I.Základy právnej filozofie II. Politické a právne myslenie v Európe a Politológia. Takisto vedie semináre z predmetov Teória štátuTeória práva.

 

Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje parciálnym okruhom z dejín právneho a politického myslenia (politické a právne myslenie totalitných štátov), právnej sociológie a aktuálnym problémom právnej filozofie (pojem práva a vzťah práva, morálky a spravodlivosti).        

Kontaktný formulár

=
č. 147
048 446 3147
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela