print

Konferencia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity

Dňa 27. septembra 2019 mali zástupcovia Právnickej fakulty UMB príležitosť nielen vystupovať, ale aj viesť časť konferencie s názvom:

„Verejné právo na Slovensku a v Európe – aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti“.

Medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela