print

JUDr. Miloš Maďar - sudca ústavného súdu SR

Dňa 10. októbra 2019 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzi ktorými je aj pedagóg Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, z Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M..

Srdečne blahoželáme!

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela