print

Delegácia z Andalas University, Padang, Indonézia

Dňa 21. 10. 2019 sa v priestoroch Rektorátu UMB uskutočnilo stretnutie s delegáciou z Andalaskej univerzity v Padangu, Indonézia, s ktorou UMB spolupracuje od roku 2014. Delegáciu, ktorú tvorili rektor Andalas University prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A., prorektor pre plánovanie, rozvoj a spoluprácu Dr. Endry Martius a zástupcovia referátu medzinárodnej spolupráce oficiálne prijal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. spolu s prorektorom pre vedu a výskum prof. PhDr. Petrom Teremom, PhD.

Okrem rokovania o doterajšej spolupráci a cieľoch posilniť mobility našich študentov na Andalaskej univerzite, s využitím vládneho indonézskeho štipendijného programu Darmasiswa, rektori oboch univerzít podpísali novú Zmluvu o spolupráci s platnosťou na ďalších 5 rokov.

Neskôr sa delegácia stretla s indonézskymi študentmi, ktorí tento semester počas októbra absolvovali krátkodobý študijný pobyt na fakultách UMB a so zástupcami fakúlt. Za Právnickú fakultu UMB sa zúčastnila fakultná koordinátorka Erasmus+  JUDr. Katarína Ševcová, PhD.. Cieľom stretnutia bol náhľad na priebeh a výsledky štúdia, ako aj na organizačnú stránku pobytu. Indonézski študenti - Safira, Rizqiany a Muhammad prezentovali svoje skúsenosti a vyjadrili pozitívne dojmy zo štúdia na Právnickej fakulte UMB.

 

JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

fakultná koordinátorka Erasmus+ PrF UMB

 

Mgr. Jana Hubáčeková

referát MVaMK

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela