Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Deň doktorandov 2018

Predchádzajúca fotografiaNasledujúca fotografia

Dňa 19. marca 2018 zorganizovala Právnická fakulta UMB  pre študentov doktorandského stupňa štúdia v poradí už tretí ročník podujatia Deň doktorandov, ktorého sa zúčastnilo celkom 19 doktorandov v dennej aj externej forme štúdia. Úvodné a uvítacie slovo patrilo predsedovi odborovej komisie Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmírovi Mamojkovi, CSc. S  odborným príspevkom na aktuálnu tému “Jednota a diverzita práva“ následne vystúpil prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. Nakoľko si PrF UMB plne uvedomuje význam kvality publikačných aktivít svojich doktorandov bola študentom, ponúknutá aj prezentácia týkajúca sa podrobného vysvetlenia kategorizácie publikačných výstupov podľa jednotlivých kritérií ako aj oboznámenie s niektorými možnosťami publikovania, ktorej sa zhostil Doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Samozrejme cieľom podujatia bolo aj osvojenie si, resp. zdokonaľovanie konferenčných zručností doktorandov. Kolegovia za prítomnosti svojich školiteľov prezentovali svoje príspevky, ktoré budú následne uverejnené v zborníku. Pevne veríme, že toto podujatie splnilo svoj účel a prispelo ku skvalitneniu vedeckej práce našich študentov tretieho stupňa štúdia.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela