RSS RSS print

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0875-1
Počet strán:256

PUBLIKÁCIA NIE JE NA PREDAJ.

JE MOŽNÉ SI JU PREZENČNE VYPOŽIČAŤ V ŠTUDOVNI PRF. UMB ALEBO VYPOŽIČAŤ ABSENČNE V KNIŽNICI FAKULTY POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela