RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Dejiny práva štátov Európy a USA
Dejiny štátu a práva na území Slovenska 2 (1848 – 1948)
Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jáger, Róbert
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1547-6

-

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Druhé prepracované a rozšírené vydanie)

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Druhé prepracované a rozšírené vydanie) (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jáger, Róbert
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1587-2

-

Historical and Current Aspects of the Ecclesiastical Organization in Slovakia - CD
Komentované dokumenty k štúdiu Dejín štátu a práva na území Slovenska do roku 1848
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA. LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA
Pramene k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918
Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1679-4

Vysokoškolská učebnica mapuje vývoj československého právneho poriadku a jeho jednotlivých inštitútov v rokoch 1948 – 1989.

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989, 2. doplnené a prepracované vydanie
Social and Legal Interaction
Štát a právo na území súčasnej Českej republiky do roku 1945
Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela