Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Právne rozpravy on-screen II. - Sekcia súkromného práva
Právne rozpravy on-screen II. - Sekcia študentskej vedeckej činnosti
Právne rozpravy on-screen II. - Sekcia verejného práva
Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1679-4

Vysokoškolská učebnica mapuje vývoj československého právneho poriadku a jeho jednotlivých inštitútov v rokoch 1948 – 1989.

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989, 2. doplnené a prepracované vydanie
PRÁVNY PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY PO 25. ROKOCH – AKTUÁLNE VÝZVY
Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov

Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:doc JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.; JUDr. Martin Píry, PhD.; JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1473-8

Predkladaná vysokoškolská učebnica približuje právnu úpravu európskych štrukturálnych a investičných fondov, tak na európskej ako aj domácej úrovni. Učebnica pertraktuje finančné nástroje a finančnú pomoc poskytovanú členským ...

Právo na osobnú slobodu a jeho právna úprava na národnej a nadnárodnej úrovni

Právo na osobnú slobodu a jeho právna úprava na národnej a nadnárodnej úrovni (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1630-5

Monografia sa zaoberá právom na osobnú slobodu a jeho právnej úprave na národnej a nadnárodnej úrovni

Právo na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov

Právo na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1713-5

Monografia sa zaoberá základným právom na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov.

Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Premeny práva v priestore a čase
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov (Študenti)
PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2019
Repetitórium pracovného práva
Rodinné právo
Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia
Směnky a směnečné právo - Základy směnečného práva a směnečný zákon č. 191/1950 Sb.
Social and Legal Interaction
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela