Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z októbra 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z októbra 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

  Predpisy účinné od 1.10.2023    
1. Zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992 ZMENY (1) DS (1)
2. Zákon o bankách č. 483/2001 ZMENY (2) DS (1)
3. Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 ZMENY (2) DS (3)
4. Zákon o miestnych daniach č. 582/2004 ZMENY (2) DS (1)
5. Zákon o dohľade nad finančným trhom č. 747/2004 ZMENY (5) DS (2)
6. Trestný poriadok č. 301/2005 ZMENY (2) DS (1)
7. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005 ZMENY (1) DS (1)
8. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 473/2005 ZMENY (12) DS (1)
9. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 ZMENY (1) DS (1)
10. Zákon o ochrane ovzdušia č. 146/2023 NOVÝ PR.  
11. Zákon o registri trestov č. 146/2023 NOVÝ PR.  
12.

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci č. 272/2015

ZMENY (18) DS (3)
13. Zákon o územnom plánovaní č. 200/2022 ZMENY (1) DS (1)
14. Zákon o registri trestov č. 192/2023 ZMENY (28) DS (1)

Ostatné predpisy s účinnosťou od októbra 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný § odkazuje;
• PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info