Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z marca 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z marca 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

 

Predpisy účinné od 1.3.2023

 

 

1.

Zákon o organizácii činnosti vlády č. 575/2001

ZMENY (1)

DS (1)

2.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (7)

DS (2)

3.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004

ZMENY (3)

DS (2)

4.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005

ZMENY (1)

DS (2)

5.

Zákon o kritickej infraštruktúre č. 45/2011

ZMENY (10)

DS (2)

6.

Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov č 363/2011

ZMENY (3)

DS (2)

7.

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR č. 71/2013

ZMENY (12)

DS (2)

8.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práv č. 180/2014

ZMENY (45)

DS (3)

 

Predpisy účinné od 7.3.2023

 

 

9.

Zákon o policajnom zbore č. 171/1993

ZMENY (3)

DS (1)

10.

Letecký zákon č. 143/1998

ZMENY (6)

DS (1)

11.

Zákon o vnútrozemskej plavbe č. 338/2000

ZMENY (4)

DS (1)

12.

Zákon o námornej plavbe č. 435/2000

ZMENY (6)

DS (1)

 

Predpisy účinné od 15.3.2023

 

 

13.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003

ZMENY (2)

 

14.

Zákon o metrológii č. 157/2018

ZMENY (2)

DS (2)

Ostatné predpisy s účinnosťou od marca 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRUJUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISYPP, DÔVODOVÉ SPRÁVYDSa PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info